Vinkit kuinka kuunnella toista paremmin

Kuuntelemisen taito – Mitä se tarkoittaa?

Kuunteleminen on aktiivista vuorovaikutusta toiseen ihmiseen, jossa kuuntelija asettuu kertojan asemaan ja pyrkii näkemään asiat hänen kannaltaan. Parhaimmillaan kuuntelemisella voi osoittaa arvostusta ja kunnioitusta toista ihmistä kohtaan.

Kuunteleminen on taitoa antaa tilaa ja olla itse hiljaa. Kuuntelija ei ryntää ratkaisemaan toisen puolesta vaan antaa hänelle mahdollisuuden oivaltaa itse. Kuunteleminen tapahtuukin aina kertojan näkökulmasta käsin ja kuuntelijan tehtäväksi jääkin vain kuunnella.

Onnistuneen kuuntelemisen elementteihin kuuluu myöskin taito ja uskallus kuunnella omia ajatuksia, tunteita ja reaktioita. Kun oppii tuntemaan itsensä, kuuntelemaan ja kuulemaan itseään, voi silloin todella olla läsnä toisen edessä. Kirjoituksen lopusta löydät linkin harjoitteisiin, joilla voi harjoitella itsensä kuuntelemista.

Helpot neuvot kuinka kuunnella toista paremmin?

 • Ole levollisesti läsnä ja anna toiselle jakamaton huomiosi.
 • Keskity siihen mitä toinen kertoo. Anna toiselle tilaa kertoa asiansa rauhassa. Älä keskeytä tai hoputa.
 • Havainnoi toisen sanatonta kerrontaa – millaisia tunnetiloja ja ilmauksia kertoja käyttää. Havainnoidessasi toista voit hakea vahvistusta tulkinnallesi kysymällä kertojalta ”havaitsinko oikein, että…”
 • Kysy oletko ymmärtänyt toisen kertoman oikein. Tällöin osoitat toiselle myös, että kuuntelet hänen sanojaan aktiivisesti.
  • ”Ymmärsinkö oikein, että…”
  • ”Tulkitsinko oikein, kun…”
  • ”Minusta vaikuttaa siltä, että… Olenko oikeassa?”
 • Kertojalle saattaa tulla voimakkaita tunnetiloja, joita voi helpottaa sanoittamalla tunnetilaa: ”huomaan, että olet tosi (tunnetila, esim. surullinen, vihainen).”
 • Kertojan sanoittaessa myönteisiä kokemuksiaan, ajatuksiaan tai tunteitaan, niiden sanoittaminen voi olla hyödyllistä: ”huomaan, että tämä asia saa sinut nauravaiseksi, iloiseksi”. Tällöin myönteinen kokemus vahvistuu.
 • Anna kertojalle tilaa ja aikaa saada kerrottua sanottavansa kokonaan. Kannusta toista kertomaan asia niin kuin hän kokee sen.
 • Varo torjumasta ja mitätöimästä toisen kokemuksia, ajatuksia ja tunteita sanomalla ”kyllä kaikki järjestyy”, ”kaikki on hyvin”. Joskus vain pelkkä lämmin läsnäoleva hiljaisuus on paras vaihtoehto sanomisten tilalla – ”isot korvat ja pieni suu”.

Kuuntelemista voi ja kannattaa harjoitella. Lue lisää aiheesta Mieli Ry:n sivulta. Tämän kirjoituksen lähteenä on käytetty Ellen Tuomaalan artikkelia aktiivinen kuuntelu on kuuntelemista ja kuullun sanoittamista.

Mieli Ry:n sivulta löytyy myös monia hyviä harjoituksia kuinka oppia kuuntelemaan itseä paremmin. Harjoituksiin pääset tästä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.