Vastaanotto on auki!

Nyt on isoja uutisia! Joulukuun alusta lähtien on ollut mahdollista varata aikoja lyhytterapiaan ja koulutuspsykoterapiaan. Olen aloittanut iltaisin ja viikonloppuisin ottamaan vastaan itsemaksavia asiakkaita Psykoterapiakeskus Reilussa Joensuun keskustassa ja etäyhteydellä ympäri Suomea ja maailmaa. Huomioithan, että koulutuspsykoterapiaan ei ole mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa.

Lyhytterapian ja koulutuspsykoterapian viitekehyksenä toimii kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT/CBT). Terapeuttisessa työskentelyssä käytämme laajasti erilaisia näyttöön perustuvia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Työskentelyn alkuvaiheessa tutkimme yhdessä tilannettasi ja haasteitasi. Tämän jälkeen asetamme työskentelylle tavoitteet, jonka pohjalta yksilöllinen suunnitelma rakentuu. Käytämme jonkin verran yksilöllisesti suunniteltuja välitehtäviä, jotta tapaamisilla harjoiteltavat taidot pääsevät yleistymään arkeesi.

Työskentely voi olla pidempiaikaista (esim. 20 tapaamista) tai lyhytaikaista (esim 3–5 tapaamista). Tapaamiset voivat toteutua viikoittain tai harvemmin. Voit kysyä myös yksittäisiä aikoja.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttisessa työskentelyssä olen rento, tilaa-antava, empaattinen ja samalla aktiivinen keskustelukumppani. Painotan terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen merkitystä. Näen terapian kahden tasavertaisen henkilön vuorovaikutussuhteena. Minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jossa voit keskustella vaikeistakin asioista avoimesti ja ennen kaikkea luottamuksellisesti. Ajattelen, että turvallisessa tilassa on vaikeiden asioiden ja niiden herättämien tunteiden lisäksi tilaa myös ilolle ja naurulle. Työskentelyn kulmakivenä toimii inhimillinen kohtaaminen, kunnioittaminen ja arvostaminen. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja tavoitteellinen. Huomioin terapiatyöskentelyssä asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Ammatillinen taustani ja osaaminen

Minulla on laaja kokemus psykiatrisessa avohoidossa niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolelta. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK). Tämän lisäksi olen tehnyt työtä mielenterveysvaikuttajana, puhujana ja kouluttajana. Vuonna 2021 minut valittiin Pohjois-Karjalan alueelliseksi Vuoden sairaanhoitajaksi tehdystäni mielenterveysvaikuttajan työstä. Erityisosaamiseni on miesten mielenterveys- ja kehosuhdeteemoissa. Ajankohtaisesti päivätyössä työskentelen Aikuispsykiatrian poliklinikalla Käyttäytymisterapeuttisessa työryhmässä, jossa hoidan post-traumaattisesta stressireaktiosta (PTSD), vaikea-asteisista ahdistuneisuushäiriöistä ja erilaisista persoonallisuushäiriöistä kärsiviä asiakkaita.

📥 Tutustumiskäynnin ajanvaraus ja tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse: sami-petteri.asikainen@terapiareilu.fi TAI Minduu-profiilin kautta.

Ps. Tätä uutista saa jakaa 🙏🏽

Terveisin, Sami-Petteri