Terapia

V*tutukseen voi kuolla, mutta ei ole pakko!

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelija (CBT). Erityisosaamiseni ovat miesten mielenterveysteemat sekä erilaisten mieliala- ja ahdistuneisyyshäiriöiden hoito.

Tervetuloa vastaanotolleni Psykoterapiakeskus Reiluun Joensuun keskustaan tai etävastaanotolle. Huom! Tarjoamastani terapiasta ei ole mahdollista saada Kela-korvausta.

sami-petteri.asikainen@terapiareilu.fi

Psykoterapiakeskus Reilu

Minduu-profiili

Minä terapeuttina

Terapeuttisessa työskentelyssä olen rento, tilaa-antava, empaattinen ja samalla aktiivinen keskustelukumppani. Painotan terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen merkitystä. Näen terapian kahden tasavertaisen henkilön vuorovaikutussuhteena. Minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jossa voit keskustella vaikeistakin asioista avoimesti ja ennen kaikkea luottamuksellisesti. Ajattelen, että turvallisessa tilassa on vaikeiden asioiden ja niiden herättämien tunteiden lisäksi tilaa myös ilolle ja naurulle. Työskentelyn kulmakivenä toimii inhimillinen kohtaaminen, kunnioittaminen ja arvostaminen. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja tavoitteellinen. Huomioin terapiatyöskentelyssä asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Mitä istunnoilla tehdään

Tarjoamani terapian (koulutuspsykoterapia, lyhytterapia) viitekehyksenä toimii kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT/CBT). Terapeuttisessa työskentelyssä käytämme laajasti erilaisia näyttöön perustuvia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Työskentelyn alkuvaiheessa tutkimme yhdessä tilannettasi ja haasteitasi. Tämän jälkeen asetamme työskentelylle tavoitteet, jonka pohjalta yksilöllinen suunnitelma rakentuu. Käytämme jonkin verran yksilöllisesti suunniteltuja välitehtäviä, jotta tapaamisilla harjoiteltavat taidot pääsevät yleistymään arkeesi.

Työskentely voi olla pidempiaikaista (esim. 20 tapaamista) tai lyhytaikaista (esim. 3–5 tapaamista). Tapaamiset voivat toteutua viikoittain tai harvemmin. Voit kysyä myös yksittäisiä aikoja.

Ammatillinen tausta ja osaaminen

Minulla on laaja kokemus psykiatrisessa avohoidossa niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolelta. Tämän lisäksi olen tehnyt työtä psyykkisenä valmentajana, puhujana ja kouluttajana. Erityisosaamiseni ovat miesten mielenterveys- ja kehosuhdeteemoissa sekä erilaisten mieliala- ja ahdistuneisyyshäiriöiden hoito. Ajankohtaisesti päivätyössä työskentelen Aikuispsykiatrian poliklinikalla Käyttäytymisterapeuttisessa työryhmässä, jossa hoidan post-traumaattisesta stressireaktiosta (PTSD), dissosiatiivisesta häiriöstä, vaikea-asteisista ahdistuneisuushäiriöistä ja erilaisista persoonallisuushäiriöistä kärsiviä asiakkaita.

Et tarvitse lähetettä ja aikoja saatavana nopeasti

Terapian aloittamiseksi et tarvitse erityistä syytä, mutta se voi olla esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin liittyvät haasteet, seksuaalisuus, parisuhdeongelmat, työhön ja uraan liittyvät kysymykset, elämänkriisi, tunnesäätelyyn liittyvät haasteet (esim. viha, agressio, pelko, syyllisyys, häpeä), uniongelmat tai muut mielialaan tai ahistuneisuuteen liittyvät haasteet. Voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja ilman lähetettä.