Psyykkinen valmennus

Yksilövalmennusta

Psyykkinen valmennus, eli mental coaching, on vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa autetaan ihmistä tutustumaan itseensä ja löytämään omia voimavaroja ja hyödyntämään niitä tavoitteen saavuttamiseksi. Valmennuksen tarkoituksena on parantaa itsetuntemusta ja psyykkisiä taitoja, jotka edesauttavat tavoitteiden toteutumista ja kehittävät arkielämän laatua.
Valmennuksessa tavoitetta lähestytään ratkaisukeskeisesti ja pyritään löytämään keinot ongelman ratkaisuun, ylittää esteitä ja saavuttaa omia unelmia. Psyykkisen valmennuksen teemoina ovat mm. itseluottamus, epäonnistumisen pelko, jännittäminen, motivaatio, ankaruus ja vaativuus itseä kohtaan, keskittyminen, tietoinen läsnäolo ja tunteiden ja ajatusten havainnointi ja tunnistaminen.
Psyykkisessä valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, jonka ytimessä on ajatus, että sinulla itselläsi on paras olemassa oleva tieto ja asiantuntemus omasta itsestäsi ja toiminnastasi. Valmentajana autan sinua löytämään tuon tiedon yksilöllisesti valittujen menetelmien ja välineiden kautta.
Minkä tavoitteen saavuttamiseksi sinä/te kaipaisit/te apua?

Lisätietoja

 • Hyvinvointi
 • Elämäntapamuutokset
 • Arjenhallintataidot
 • Tavoitteeseen pääseminen
 • Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi
 • Vuorovaikutustaidot
 • Itsetuntemus ja itsevarmuus
 • Unelmien toteuttaminen
 • Arvojen mukainen elämä

Tapaamisia koskee vaitiolovelvollisuus koko valmennuksen ajan ja luonnollisesti myös sen jälkeenkin. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Mikäli sinulla heräsi mielenkiinto psyykkistä valmennusta kohtaan, ole rohkeasti yhteydessä tekemällä yhteydenottopyyntö ”ota yhteyttä” sivun lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen samipetteri.asikainen@gmail.com.

Kerro yhteydenotossasi:

  • Kuka olet
  • Mitä tai mihin toivoisit tukea /apua

On tärkeää tiedostaa jo ennen valmennukseen hakemista, että kyseessä ei ole terapia eikä se ole myöskään terveydenhuoltoa. Täten se ei sovi mielenterveyden ongelmien hoitamiseen. Mikäli kuitenkin haluat parantaa mm. itsetuntemustasi, hyvinvointiasi, arjenhallintaasi tai saavuttaa tavoitteesi ja unelmasi, on valmennus oikea menetelmä sinulle.

Tulossa

Hinnat

Mikäli et löydä etsimääsi hintapakettia, ei hätää! Voimme joustavasti suunnitella psyykkistä valmennusta sinun/teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Psyykkinen valmennus

85€

Yksittäinen 60 minuutin tapaaminen. Hinta sis. Alv24%

Yksittäisillä psyykkisen valmennuksen käynneillä käsitellään juuri sinulle merkityksellisiä aiheita. Ensimmäinen tapaaminen on kartoittava käynti, jossa käydään läpi tilannetta kokonaisvaltaisesti sekä muodostetaan tavoitteet psyykkiselle valmennukselle. Jatkokäynneillä työskennellään tavoitetta kohti.

Psyykkinen valmennus - 5 tapaamista

425€

5 x 60 minuuttia. Hinta sis. Alv24%

Viisi käyntiä sisältävään valmennuspakettiin kuuluu valmennustapaamiset 2–4 viikon välein. Alkukartoituksessa käydään tilannetta kokonaisvaltaisesti läpi ja asetetaan tavoite psyykkiselle valmennukselle. Valmennuksen aikana edetään kohti asetettuja tavoitteita harjoitellen erilaisia mielen taitoja sekä kokemuksien jakamisen ja käsittelemisen kautta.

Psyykkinen valmennus – 10 tapaamista

825€

10 x 60 minuuttia. Hinta sis. Alv24%

Kymmenen käyntiä sisältävään valmennuspakettiin kuuluu valmennustapaamiset 2–4 viikon välein. Alkukartoituksessa käydään tilannetta kokonaisvaltaisesti läpi ja asetetaan tavoite psyykkiselle valmennukselle. Valmennuksen aikana edetään kohti asetettuja tavoitteita harjoitellen erilaisia mielen taitoja sekä kokemuksien jakamisen ja käsittelemisen kautta.
Psyykkinen valmennus

Heräsikö mielenkiinto?