top of page

KOULUTUKSET

Olipa teillä tavoitteena järjestää innostava työpaja/webinaari tai löytää inspiroiva puhuja tilaisuutee, voit lähestyä minua rohkeasti sähköpostitse samipetteri.asikainen@gmail.com tai Ole yhteyttä -sivulta löytyvän lomakkeen kautta.

Työpajat

Työpaja on osallistuva koulutus tai valmennus. Tiedon saamisen lisäksi osallistujat pääsevät kokemuksellisesti harjoittelemaan uusia taitoja. Näin opittu asia viedään parhaiten käytäntöön. Työpajat räätälöidään yksilöllisesti kohderyhmän tarpeiden mukaan. Aihe ja harjoitukset valikoituvat sen mukaan, mikä kussakin tilaisuudessa on osallistujille olennaista. Työpajassa jaetun tiedon lisäksi yhdistyy yksilö- tai ryhmäharjoitukset. Työpaja voidaan toteuttaa perinteisenä lähitoteutuksena tai etätoteutuksena Teams tai Zoom videoyhteyksillä.

Webinaari

Webinaari on verkossa toteutuva tapahtuma, johon sekä esiintyjä että osallistujat liittyvät omilta tietokoneiltaan täysin paikasta riippumatta. Webinaarin etuna onkin se, että se säästää osallistujan aikaa ja rahaa. Webinaarien tallenteet jäävät usein katsottavaksi myös tapahtuman jälkeen. Webinaari voidaan toteuttaa helposti Teams tai Zoom videoyhteydellä.

Public speaking - Audience and speaker_edited_edited.jpg

Puhuja tilaisuuteesi

Kaipaatko tilaisuuteesi inspiroivaa puhujaa? Aiheena voivat olla esimerkiksi mielen hyvinvoinnin taidot, miesten mielenterveyden erityispiirteet tai vaikkapa vuorovaikutustaidot asiakaspalvelutyössä. Teemat voidaan käsitellä luentotyyppisesti tai enemmän harjoituksiin ja käytäntöön painottaen. Puheenvuorot voidaan toteuttaa niin lähi- kuin etätoteutuksena.

bottom of page