Miesten tunnesyöminen

Tunnesyömistä pidetään usein naisten haasteena, vaikka se ei ole yksin naisten ongelma. Miehet tunnesyövät siinä missä naisetkin. Miesten tunnesyömisestä puhutaan kuitenkin vähemmän.

Syyt miesten tunnesyömiselle voivat kuitenkin olla erilaisia. Karkeasti yleistäen miesten on usein hankalampaa tunnistaa ja sanoittaa omia tunteitaan. Tällöin miehet syövät enemmän epämääräiseen pahaan oloon tai ahdistukseen. Miehet saattavatkin usein kuvata epämääräistä oloa käyttämällä voimakkaita kirosanoja, kuten ”p*rkele”-tunne ja ”v*tutus”-tunne, joilla he pyrkivät kuvaamaan tunnetilaansa. 

Miehillä on usein korkeampi kynnys kertoa tunteistaan ja niihin liittyvistä haasteista. Tämän vuoksi he jäävät usein naisia enemmän yksin haasteidensa kanssa. Se, etteivät miehet puhu tunteistaan yhtä usein kuin naiset, ei kuitenkaan tarkoita, ettei miehillä olisi tunteita syömisen taustalla. Keskimäärin miesten on myös vaikeampi tunnistaa ja tunnustaa, että syö tunteisiinsa.

Alkoholiongelma ja syömisongelmat kulkevat usein rinnakkain, eli päihdeongelmat ovat usein komorbiditeetteja* syömisen ongelmissa. (Komorbiditeetti tarkoittaa, että kaksi itsenäistä sairautta tai häiriötä esiintyy samanaikaisesti.) Taustalla molempiin liittyy haasteet tunnesäätelyssä. Tällöin tunteita yritetään hallita tukahduttamalla, kieltämällä tai pakenemalla niitä. Sikäli alkoholi ja syöminen palvelevat samanaikaista tarkoitusta tunne-elämän säätelykeinoina.

Keskustelin jokin aika sitten psykologi Katarina Meskasen kanssa miesten tunnesyömisestä. Sain siitä monia hyviä oivalluksia omaan työhöni. Katarina kertoi, että hänen kliinisen kokemuksensa mukaan miesten on vaikeampi tunnistaa oman syömisensä taustalla olevia tunnemotiiveja ja he eivät välttämättä edes miellä olevansa tunnesyöjiä. Tunteiden käsittelemiseen liittyy myös paljon ”miehisiä malleja”, eräänlaisia stereotypioita ja odotuksia siitä, mikä on sallittua ja sopivaa miehelle. Miehille ei ole niin sallittua olla tuntevia; naisten on suotavampaa tuntea ja toisaalta kokea haasteita tunne-elämässään.

Kuinka sitten lähestyä ongelmallista tunnesyömistä? Ihan aluksi tärkein askel olisi mielestäni tunteiden normalisoiminen. Kaikilla meillä on tunteita! Evoluution näkökulmasta katsoen tunteet ovat olleet tärkeä rooli hengissä selviytymisen kannalta. Tunnesanaston läpikäyminen on tärkeää, jolloin erilaisille tunteille saattaa helpommin löytyä nimitys. On myös hyvä muistaa, että joissakin tapauksissa saatetaan tarvita ammattilaisen tukea ja apua tunnesäätelyn parissa. Hyvänä apuna tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä voi käyttää esimerkiksi Lauri Nummenmaan Bodily map of emotions -tunnekarttaa.

Millaisia ajatuksia miesten tunnesyöminen sinussa herättää? Mikäli olet mies, onko sinulla kenties omakohtaista kokemusta tunnesyömisestä? – Jatketaan keskustelua aiheesta Instagramin puolella.

Oletko jo lukenut kirjoitukseni psyykelääkkeistä? Pääset lukemaan kyseisen artikkelin tästä. Olen tehnyt myös podcast-jakson uupumuksesta ja sen pääset kuuntelemaan tästä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.