Mielenterveyden häiriöihin liittyvät termit yritysten mainonnassa

Olen viime päivinä pohdiskellut alennusmyyntien mainontaa. Niiden yhteydessä on jonkin verran käytetty mielenterveyden häiriöihin liittyvää termiä ”mania”. Näen tämän kaltaisen markkinoinnin ongelmallisena ja loukkaavana, erityisesti heitä kohtaan, jotka sairastavat mielenterveyden häiriötä.

Markkinoinnin maniassa termi yhdistetään huolettomaksi osteluksi ja vapaa-ajan vietoksi. Tällaisessa yhteydessä saatetaan sanoa, että ”tuhlasin alessa rahaa ihan maniassa” tai ”olin ihan maniassa”. Ilmaisua käytetään toisinaan myös flow-kaltaisesta tilasta, jossa henkilö uppoutuu tekemäänsä asiaan ja todellisuuden sekä ajan taju saattaa hetkellisesti heikentyä.

Lääketieteellisestä näkökulmasta katsoen, maniassa on kyse vakavasta mielenterveyden häiriöstä. Siinä henkilö on hyvin usein sairaudentunnoton toimiessaan hallitsemattomasti ja pakonomaisesti. Maniaan voi kuulua arjen hallitsemattomuutta, holtitonta rahankäyttöä tai harkitsematonta sosiaalista toimintaa. Lisäksi maniassa henkilöllä on usein erisuuruisia suuruuskuvitelmia.

Ymmärrän, etteivät yritykset käytä mania-termiä loukatakseen ketään. Sen käyttö markkinoinnissa ja muutoinkin arjen puheessa ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. On tärkeää tiedostaa, kuinka vakavasta mielenterveyden häiriöstä maniassa on kysymys. Termin huolettomassa käytössä ei huomioida ollenkaan sitä, mitä haittaa siitä voi olla maniasta kärsiville ja heidän läheisilleen. Maniaan sairastunut on saattanut päätyä oireilunsa vuoksi vaikeaan velkakierteeseen, joka koskettaa kaikkia lähellä olevia. Lääketieteellisiä termejä tulisi mielestäni aina käyttää erityistä harkintaa noudattaen.

Mielenterveyden häiriöistä on tärkeä puhua avoimesti. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vakavista mielenterveyden häiriöistä voisi puhua huolettomasti ja kevyesti.

Millaisia ajatuksia sinussa herättää esimerkiksi mania-termin käyttäminen yrityksen markkinoinnissa?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.