Alexander the Great

Ter­ve­tu­loa
Sa­mi­Pet­te­ri.fi -si­vus­tol­le

Miesten mielenterveys- ja kehosuhdeosaaja, somevaikuttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja & psyykkinen valmentaja.

lb2VmFq-0xI-me

Ehkä hienoin nettisivu ikinä. Mutta ensin kahvi.

Tulossa pian!

Sillä välin kun netisivut rakentuvat, tutustu ihmeessä Instagram-tiliini. Sieltä löytyvät mm. tekemäni kaksoiskuvat, jotka ovat ilahduttaneet monia. ;)

yMSecCHsIBc-me

Vai­kut­ta­mi­nen

Teen mie­lent­re­veys­vai­kut­ta­ja­na sisältöä sosiaalisessa mediassa jakaen tietoa mm. miesten mielentyerveys- ja kehosuhdeasioista. Lisäksi ollut useasti esillä perinteisessä mediassa. Olen ollut myöskin SuomiAreenalla Porissa Syömishäiriöliitto ry:n kutsumana panelistina puhumassa aiheesta "saako Suomessa olla lihava?"


Kirjoitan sivuilleni artikkeleja erilaisista mie­len­ter­vey­sai­heis­ta, jotka löytyvät "artikkelit" välilehden takaa.

pFRWJJPgEBw-me

Coaching

Psyyk­ki­nen valmennus auttaa ke­hit­tä­mään taitoja, joilla saavuttaa omaa po­ten­ti­aa­li.

Psyykkinen valmennus on tavoitteellista työskentelyä, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisiä ja kognitiivis käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­ti­sia työs­ken­te­ly­me­ne­tel­miä. Valmentajana olen helposti lähestyttävä ja turvallinen. Pidän ensisijaisen tärkeänä inhimillistä kohtaamista asiakkaiden kanssa.

boy singing on microphone with pop filter

Podcast

Noin minuutin mittaiset mie­len­ter­veys­vin­kit ilah­dut­taa niin somessa kuin Spo­ti­fys­sa.

Olen ollut mukana tekemässä useita podcast-jaksoja, joista Mielicast on oma lempilapseni. Noin minuutin mittaiset mielenterveysvinkit ilahduttavat ja herättelevät ajatuksia niin Instagramissa kuin Spotifyssa.


Toimin juontajana Siun soten Miekö miepä -podcastissa, jossa käsiteltiin erilaisia mie­len­ter­vey­sai­hei­ta vaihtuvien vieraiden kanssa. Lisäksi olen vieraillut useissa muiden podcasteissa.

Ar­tik­ke­lit

orange and white medication pill
31.7.2022
Psyy­ken­lääk­kei­den käyttö on ylei­sem­pää kuin moni uskoo. Duo­deci­min mukaan joka kymmenes aikuinen käyttää vuo­sit­tain sään­nöl­li­ses­ti jotakin psyy­ken­lää­ket­tä ja 700 000 henkilöä ainakin lyhyen aikaa.
Back of Hercules in main square in Florence, Italy.
30.7.2022
Miesten kokemista ul­ko­nä­kö­pai­neis­ta ja riit­tä­mät­tö­myy­den tunteesta puhutaan vähän, jos ollenkaan, mutta tarvetta kes­kus­te­lun he­rät­te­lyl­le selkeästi on.
You can buy as an NFT on Foundation | 

https://foundation.app/@sonance/~/91090

Yh­teys­tie­dot

Sami-Petteri A.

samipetteri.asikainen@gmail.com

© 2020 samipetteri.fi – Kaikki oikeudet pidätetään.